Empresa

Associacions

FÓRUM CULTURAL DEL CAFÉ

Primera Organització sense ànim de lucre en el sector del cafè a Espanya, el principal objectiu de la qual és promoure, divulgar i fomentar el consum del cafè de qualitat i prestigiar la professionalitat del barista entre els amants d'aquest aromàtic producte.

Som membres fundadors del Fórum Cultural del Café i actualment la nostra empresa porta la seva presidència de la mà del Sr. Javier Batalla.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ

Organització federada que agrupa a les diverses associacions en les que s'integren les empreses cafeteres en funció de la seva àrea d'activitat: cafè verd, soluble i torradors de cafè.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DEL CAFÉ

 

 

 

TOSTADORES REUNIDOS

Grup de compres de cafè amb més de 20 anys de tradició cafetera al qual estem associats des dels seus inicis.

TOSTADORES REUNIDOS

 

 

 

GREMI DE TORREFACTORS DE CAFÈ DE CATALUNYA

Aquesta agrupació, a la junta de la qual estan representades grans, mitjanes i petites empreses cafeteres, ofereix els serveis necessaris en front als diversos organismes oficials tant nacionals com autonòmics.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOSTADORES DE CAFÉ

Agrupa a més de 150 torradors de totes les comunitats autònomes. El seu objectiu principal és la representació del conjunt del sector espanyol del cafè torrat així com la defensa i promoció dels interessos comuns dels seus membres.

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TOSTADORES DE CAFÉ